distinguish

 1. Verb
  distinguish from: ayırmak.
  The ability to talk distinguishes human beings from animals.
 2. Verb ayırt/tefrik etmek, farkını bilmek/anlamak.
  It is hard to distinguish her from her sister. I can distinguish
  (between) right and wrong.
 3. Verb seçmek, fark etmek, tanımak, anlamak, görmek, işitmek, idrak etmek.
  I cannot distinguish things so
  far away. Flowers may be distinguished by their scent.
 4. Verb sivril(t)mek, temayüz et(tir)mek, değer kazan(dır)mak.
  distinguish oneself by … : … ile temayüz
  etmek.
  She distinguished herself by winning all three prizes.
 5. Verb sınıflandırmak, sınıflara ayırmak, tasnif etmek.
 6. Verb meşhur yapmak.
aralarındaki farkı belirtmek/söylemek/göstermek.
Can you distinguish between these two objects?
benzer görünen davaları birbirinden tefrik etmek Verb
ayrılmak Verb
fark edilmek
ayırmak Verb
temeyyüz etmek Verb
temayüz etmek Verb
sınavda başarıyla geçmek Verb
kalabalıkta birini seçmek Verb
ödülle taltif etmek Verb
dikkati çekmek Verb
öne çıkmak Verb