distribute the letters into wrong boxes

  1. Verb mektupları yanlış posta kutularına koymak