divide et imperia

  1. Parçala ve yönet. (Machiavelli'nin siyasî özsözü.)