dividend income

  1. kâr payı geliri
  2. temettü geliri