do one's work with distinction

  1. Verb işini üstün bir başarıyla yapmak
  2. Verb işinıüstün başarıyla yapmak