do sth with one's eyes open

  1. bir şeyi göz göre göre yapmak.