do time

  1. hapis yatmak, hapishanede zamanını doldurmak.
  2. hapis yatmak.
    doing time: hapishanede.
birine bir şeyi yapması için zaman tanımak Verb
yarı zamanda bitirmek Verb
hapis süresini doldurmak Verb
Saatin kaç?