dogfight

  1. Noun, Military it dalaşı
  2. köpek kavgası, it dövüşü.
  3. iki uçak arasındaki savaş.
  4. uçak uçakla savaşmak.
it dalaşı
it dalaşı