domain

 1. Noun, Biology küme (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. Noun ülke, memleket.
 3. Noun mülk, malikâne, arazi, toprak, mal.
  the public domain: kamu malı.
 4. Noun alan, saha, uzmanlık dalı, ihtisas.
  The domain of science/of politics. I can't answer your question
  about airplane, it's not in my domain.
 5. Noun bölge, mıntaka, belirli bir özeliği olan arazi parçası.
 6. Noun, Law (a) arazi mülkiyeti, (b) (bkz: eminent domain ).
 7. Noun, Mathematics tanım kümesi: bir serbest değişkene verilebilen değerlerden oluşan küme.
 8. Noun, Physics evlek: demirmıknatıssal özdeklerin oluşturduğu tasarlanan çok küçük mıknatıssal birimlerden her biri.
hava ülkesi
kamu malı olmak Verb
birinin alanına girmek Verb
beylik arazi
ekonomi alanı
ekonomik alan
kamulaştırma yetkisi, istimlâk hakkı.
sanayi alanı
milli emlak
devlete ait topraklar
halkın malı: patent veya telif hakkı sona ermiş keşif/edebî eser. Noun
kamu arazisi. Noun
devlet mülkü
(US) kamulaştırma amacıyla bir araziye el koymak Verb
beylik arazi kiracısı
beylik arazi kiracısı
büyük arazi
alan adı Noun, Software
DNS sunucusu Noun
alan adı sunucusu Noun
(US) kamulaştırma formaliteleri Noun
bilim alanında