1. İsim, Biyoloji küme (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. İsim ülke, memleket.
 3. İsim mülk, malikâne, arazi, toprak, mal.
  the public domain: kamu malı.
 4. İsim alan, saha, uzmanlık dalı, ihtisas.
  The domain of science/of politics. I can't answer your question
  about airplane, it's not in my domain.
 5. İsim bölge, mıntaka, belirli bir özeliği olan arazi parçası.
 6. İsim, Hukuk (a) arazi mülkiyeti, (b) (bkz: eminent domain ).
 7. İsim, Matematik tanım kümesi: bir serbest değişkene verilebilen değerlerden oluşan küme.
 8. İsim, Fizik evlek: demirmıknatıssal özdeklerin oluşturduğu tasarlanan çok küçük mıknatıssal birimlerden her biri.
hava ülkesi
kamu malı olmak Fiil
birinin alanına girmek Fiil
beylik arazi
ekonomi alanı
ekonomik alan
kamulaştırma yetkisi, istimlâk hakkı.
sanayi alanı
milli emlak
devlete ait topraklar
halkın malı: patent veya telif hakkı sona ermiş keşif/edebî eser. İsim
kamu arazisi. İsim
devlet mülkü
(US) kamulaştırma amacıyla bir araziye el koymak Fiil
beylik arazi kiracısı
beylik arazi kiracısı
büyük arazi
alan adı İsim, Yazılım
DNS sunucusu İsim
alan adı sunucusu İsim
(US) kamulaştırma formaliteleri İsim
bilim alanında