dominant leader

  1. yönetici
  2. liderlik şahsiyeti
  3. hâkim başkan