double proof

  1. (iflas) bir alacağın ikinci kez tebligatı