dowager

  1. Noun eşinden miras kalma malı ve unvanı olan dul kadın.
  2. Noun ağırbaşlı/yaşlı kadın, haminne.
    Queen dowager: Anne Kraliçe, Valide Sultan.
dul kraliçe.