draw a check

  1. Verb, Banking çek yazmak
(US) Br bir çek keşide etmek Verb
(US) Br bir hesaba çek keşide etmek Verb