draw attention

  1. Verb dikkat çekmek
birine kılıç çekmek birinin dikkatini bir şeye çekmek Verb
birinin dikkatini bir şeye çekmek Verb
birinin dikkatini çekmek Verb