draw from

  1. Verb 'den almak
  2. Verb 'den hoşnut olmak
bir şeyden sonuç çıkarmak Verb
birinden ders almak Verb
kıssadan hisse çıkarmak Verb
bir şeyden bir şey için sonuç çıkarmak Verb
yararlanmak Verb
...'den ilham almak Verb
...'den esinlenmek Verb
bir şeyle teselli bulamamak Verb
birinden cevap almamak Verb
ihtiyaçlarını dışarıdan sağlamak Verb
'dan tedarik etmek Verb
bankadan para çekmek Verb
bir şeyden menfaat sağlamak Verb
bir şeyin ahlaksal anlamını çıkarmak Verb