drive a nail in sb's coffin

  1. Verb birinin ölümüne neden olmak