drive on

  1. (a) (birisini) itmek, ileri sürmek, (b) (araba vb. ile) durmadan ilerlemek.
müteahhitten büyük iş talep etmek Verb
müteahhitten verimli iş talep etmek Verb
yolun sağından gitmek Verb
arabayı doğru taraftan sürmek Verb
yolun yanlış yönünde gitmek Verb
zorunlu olarak kaçındığı bir şeye başvurmak Verb