drop off

  1. (a) uyuyakalmak, (b) azalmak, düşmek, inmek.
    Sales of houses have dropped off. (c) teslim etmek,
    vermek, (d) uğramak, mola vermek.
    I think I'll drop off at the grocery store.
birini gideceği yere bırakmak Verb
birini götürmek Verb
birini gideceği yere götürmek Verb
birini bırakmak Verb
içi geçmek, uyuyakalmak.
maskesini indirmek, içyüzünü ortaya koymak.
çok dik iniş. Noun
azalma, eksilme. Noun