1. (a) uyuyakalmak, (b) azalmak, düşmek, inmek.
    Sales of houses have dropped off. (c) teslim etmek,
    vermek, (d) uğramak, mola vermek.
    I think I'll drop off at the grocery store.
birini gideceği yere bırakmak Fiil
birini götürmek Fiil
birini gideceği yere götürmek Fiil
birini bırakmak Fiil
içi geçmek, uyuyakalmak.
maskesini indirmek, içyüzünü ortaya koymak.
çok dik iniş. İsim
azalma, eksilme. İsim