1. İsim, Hukuk ihale
 2. yumuşak, gevrek, körpe.
  a tender steak.
 3. narin, ince cılız, zayıf.
 4. genç, toy, olgunlaşmamış.
  of tender years: pek genç, toy.
  children of tender age.
 5. müşfik, şefkatli, incitmekten çekinen, nazik, dikkatli.
  the tender touch of her hand.
 6. içli, duygulu, hassas, merhametli.
  a tender heart.
 7. sevgi dolu, sevdalı, muhabbetli.
  a tender glance.
 8. (yara vb.) hassas, ağrıyan, sızlayan.
  a tender bruise.
  touch someone on his tender spot:
  yarasına /hassas yerine dokunmak, bam teline basmak.
 9. kolay incinir/üzülür/kederlenir/sızlar.
  a tender conscience.
 10. çok nazik/narin, dikkatle ele alınması gereken.
  a tender subject.
 11. yumuşatmak, gevrekleştirmek, inceltmek, hassaslaştırmak.
 12. sunma(k), arz ve teklif etme(k), teklif mektubu verme(k).
  tender for something: artırma/eksiltmede
  teklif mektubu vermek.
  tender one's services: hizmet teklif etmek.
  tender thanks: teşekkürlerini sunmak.
 13. takdim etmek.
  tender one's resignation: istifasını vermek.
 14. Hukuk borcunu ödemek, borç ve mükellefiyet karşılığı olarak para veya mal vermek.
 15. teklif (mektubu).
  by tender: teklif alma usulüyle.
  call for tenders: eksiltmeye/ihaleye
  çıkarmak, teklif istemek.
  invitation to tender: eksiltmeye koyma, teklif isteme.
  put to tender: eksiltmeye çıkarmak.
  sealed tender: kapalı zarf usulüyle eksiltme.
 16. borç/mükellefiyet karşılığında para teklifi.
  legal tender: geçerli para.
 17. İsim bakıcı, bakan/hizmet eden kimse.
 18. İsim, Denizcilik yardımcı gemi, levazım/malzeme gemisi.
 19. İsim gemiye bağlı olup yolcuları sahile götürüp getiren kayık.
 20. İsim lokomotife bağlı kömür/ su vagonu.
ihalenin feshi İsim, Hukuk
teklifini zarfa koymak Fiil
teklifinızarfa koymak Fiil
hizmetlerini sunmak Fiil
ekonomik açıdan en avantajlı teklif İsim, İhaleler
özür dilemek Fiil
istifasını vermek Fiil
hizmette bulunmak Fiil
hizmetlerini sunmak Fiil
teşekkürlerini sunmak Fiil
sınırlı geçerliği olan ödeme vasıtası İsim
azgın
ihale de en düşük fiyat vereni kabul etmek Fiil
ihalede en düşük fiyat vereni kabul etmek Fiil
ihaleyi kabul etmek Fiil
uçağa servis yapan
ihale yoluyla tahsis etmek Fiil
en düşük fiyat verene ihaleyi vermek Fiil
alternatif teklif
Br kanuni para olmak Fiil
kapalı zarf usulü
ihale ile
ihale duyurusu
ihale çağrısı İsim, Hukuk
teklife çağrı İsim, İhaleler
inşaat ihalesi
ihale sözleşmesi
ihale evrakları İsim
ihracat ihalesi
esnek teklif
ihaleye çıkarmak Fiil
amaca uygun teklif mektubu
hükümet ihalesi
ihale garantisi
en yüksek fiyat teklifi
ihale açmak İsim, Hukuk
ihale ile hisse senedi çıkarma
Br kanuni para
yasal para, banknot, yasal olarak para yerine geçen ve alıcının reddedemeyeceği kıymetli evrak.
yasal ödeme aracı İsim, Hukuk
yasal para İsim, Hukuk
teklif mektubu İsim, Hukuk
sınırlı geçerliği olan ödeme vasıtası (madeni para
teklif vermek Fiil
ihaleye teklif vermek Fiil
deniz uzak mesafe tamir gemisi
ihaleye katılmak Fiil
bir ihaleye katılmak Fiil
ihale yoluyla sözleşme imzalamak Fiil
devlet ihalesi
kamu ihalesi İsim, Hukuk
satın alma ihalesi
ihale etmek Fiil
ihale açmak Fiil, Hukuk
kapalı zarf usulüyle satış
kapalı zarf usulüyle satış
kapalı zarf usulüyle ihale
mühürlü teklif
kapalı zarf usulüyle artırma
kapalı zarf usulü teklif İsim, Hukuk
kapalı zarf usulü ihale
deniz uçağı onarma gemisi
ihaleye davet etmek Fiil
ihale yoluyla satış
ihaleye teklif vermek Fiil
(US) demiryolu makaslarını değiştiren kimse
ihale şartları İsim
esnek teklif
senet kırdırmak Fiil
sipariş (teslim) sözleşmesi akdetmek Fiil
savunma dilekçesi sunmak Fiil
iflas masasından alacağını belgeleyen kanıt sürmek Fiil
senedin ödenmesi için dava açmak Fiil
delil göstermek Fiil
karşı tarafın iddiasını kabul etmemek Fiil
yemin ettirmek Fiil
ihale makamı
birine yeminini geri aldırmak Fiil
birine yemininıgeri aldırmak Fiil
kefalet vermek Fiil
(Br) üç ay vadeli hazina bonoları İsim
teklif mektubu formülü
şefkatli bakım
teklif alma klozu
kanuni para
sipariş (teslim) teklifi vermek Fiil
belge sunmak Fiil
ihale dosyası İsim, İhaleler
evrak ibraz etmek Fiil
ihale evrakı
delil sunmak Fiil
delil olarak sunmak Fiil
ihaleye çıkarmak Fiil
bir sözleşmeyi elde etmeye çalışmak Fiil
mal tedariki teklifi vermek Fiil
bir mal tedarikini ihale etmek Fiil
paket postalamak Fiil
birşey için fiyat vermek Fiil
birşey için teklif vermek Fiil
birşey için teklifte bulunmak Fiil
birşey için fiyat teklifi vermek Fiil
(Br) yeni bir otoyol inşaatı için teklif vermek Fiil
teklif garantisi
teminat mektubu
nazik sağlık durumu
yufka yürek
ihale talimatı
(Br) her hafta kliring bankaları haricinde özellikle de bankalara önemli kaynak sağlayan iskonto kurumları
gibi mali kurumlardan teklif alınarak satıl
dostluk teklifi
kredi teklifi
pişman olma
özür dileme
tarziyede bulunma
hapisten kurtulmak için kefalet teklifi
teslimat teklifi
malların emre amade bulunması
ödeme teklifi
işlemiş kiraları getirme
istifasını verme
hizmetlerini sunma
bir şirketin hisse senetlerini rayiç fiyat üzerinden satınalma teklifi İsim
aleni pay alım teklifi İsim, Bankacılık
aleni hisse alım teklifi İsim, Bankacılık
dilekçe verme süresi
dava açma süresi
zayıf nokta
başka bir'böl ve ele geçir'türü
devralmayı amaçlayan şirketin hedef şirket hissedarlarını gruplara bölmesi
şirketi devralma teklifini kabul etmeleri düşüncesiyle
ihale fiyatı
birinin onuruna bir akşam yemeği vermek Fiil
birine teşekkür konuşması yapmak Fiil
birine bir teklifte bulunmak Fiil
birine birşey teklif etmek Fiil
birine birşey sunmak Fiil
birine birşey bildirmek Fiil
zayıf nokta
bityeniği
nazik konu
kira bedelini ihale etmek Fiil
kirasını vermek Fiil
devlet kredisi almaya çalışmak Fiil
(Br) devlet kredisi almaya çalışmak Fiil
devlet kredisi almaya çalışmak Fiil
senetleri devralma teklifi
yüreği götürmemek Fiil
bir sözleşmede ödeme vasıtası belirtilmediği takdirde başvurulan kanuni mübadele ve ödeme vasıtasına ilişkin kanun
teklif vermek Fiil
kolay etkilenilen yaşta
(US) sevk evrakını alır almaz ödemek Fiil
devlet ihale kanunu
teklif vermek Fiil
en düşük fiyat verene ihale olunacaktır
sevk evrakını alır almak ödemek Fiil
yeni bir otoyol inşaatı için teklif vermek Fiil
birinin zayıf noktasına dokunmak Fiil
İhale ve Sözleşme İşlemleri Yönetim Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
İhale İşlem Yönetim Şube Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
 1. (railways) tender coupled to a locomotive

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Lokomotifin hemen ... taşıyan vagon