dry farming

  1. Noun kuru tarım.
    dry farmer: kuru tarımcı.