dry fog

  1. Noun kuru sis: havada asılı kalan toz ve dumanın oluşturduğu sis.