dud

 1. Noun başarısız (iş, kimse), başarıya ulaşamayan kimse/şey, işe yaramaz (nesne).
  to be a dud at tennis:
  teniste başarısız olmak.
  The novel proved to be a dud: Roman başarıya ulaşamadı.
  a dud cheque. This coin/this watch is a dud.
 2. Noun, Military (atıldığı halde) patlamayan mermi/bomba.
karşılıksız çek
sahte kâğıt para Noun

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

 1. Duman
 2. Kurt, böcek