earth born

  1. insanoğlu
  2. fani
  3. fakir aileden doğmuş
yerde biten, topraktan doğan. Adjective
fani, dünyevî, insana özgü. Adjective