eccentric

 1. yabansı, acayip, garip, tuhaf, alışılmamış, eksantrik (kimse/şey).
  He was dressed strangely eccentric
  clothing. an eccentric man.
 2. Geometry dış özekli, dış merkezli (çember).
 3. merkezden geçmeyen (eksen, mil vb.).
 4. ayrı eksenli (tekerlek, kam vb.), salgılı.
 5. Machines eksantrik: dönme hareketini doğrusal ötelenmeye dönüştüren düzen.
 6. Astronomy dairesel olmayan (örneğin eliptik yörünge).
  Mars, Venus and the other planets move in eccentric paths/orbits.