1. yabansı, acayip, garip, tuhaf, alışılmamış, eksantrik (kimse/şey).
  He was dressed strangely eccentric
  clothing. an eccentric man.
 2. Geometri dış özekli, dış merkezli (çember).
 3. merkezden geçmeyen (eksen, mil vb.).
 4. ayrı eksenli (tekerlek, kam vb.), salgılı.
 5. Makine eksantrik: dönme hareketini doğrusal ötelenmeye dönüştüren düzen.
 6. Astronomi dairesel olmayan (örneğin eliptik yörünge).
  Mars, Venus and the other planets move in eccentric paths/orbits.