economic control

  1. ekonomik kontrol
bir bölgenin ekonomik hayatını kontrol altında tutmak Verb