effect an order

  1. Verb bir emri yerine getirmek
  2. Verb bir siparişi yerine getirmek
  3. Verb siparişi yerine getirmek