effect an order

  1. Fiil bir emri yerine getirmek
  2. Fiil bir siparişi yerine getirmek
  3. Fiil siparişi yerine getirmek