effect improvements

  1. Verb iyileştirmelerde bulunmak
bir şeyi geliştirmek Verb