egirmek

to spin Verb

İğ ile ... durumuna getirmek