electric cyan

  1. Adjective camgöbeği
  2. Adjective deniz mavisi