electric light

  1. elektrik ışığı
elektrik düğmesi
karanlıkta el yordamıyla elektrik düğmesini aramak Verb