embattled

  1. Adjective savaşa/muharebeye hazır(lanmış), savaş/harp nizamında dizilmiş.
  2. Adjective mazgallı.
  3. Adjective düşmanla çevrilmiş/sarılmış, muhasara edilmiş.
  4. Adjective güç/sıkışık durumda, başı dertte.