1. Sıfat savaşa/muharebeye hazır(lanmış), savaş/harp nizamında dizilmiş.
  2. Sıfat mazgallı.
  3. Sıfat düşmanla çevrilmiş/sarılmış, muhasara edilmiş.
  4. Sıfat güç/sıkışık durumda, başı dertte.