emphasize ...

  1. Verb ...'e ağırlık vermek
vurgulamak, (önemle) belirtmek, tebarüz ettirmek, üstelemek, tekit etmek, üzerinde durmak, ısrarla söylemek,
göze çarpar hale getirmek.
I must emphasize that … : Şurasını (önemle) belirtmeliyim ki … .
to emphasize the eyes with mascara: sürme ile gözün rengini koyulaştırmak.
Transitive Verb
önemini göstermek/belirtmek, -e önem vermek.
Accidents emphasize the need for careful driving:
Kazalar, dikkatli araba sürmenin önemini ortaya koymaktadır.
Transitive Verb