empirical

  1. Adjective deneysel, görgül, tecrübî.
  2. Adjective deneyle elde edilen, gözlem ve deneye dayanan.
  3. Adjective doğruluğu deneyle gerçekleştirile(bile)n.
deneysel bulgu
deneysel ilinti/formül, bir cismin bileşimindeki elemanların bağıl miktarını gösteren formül: (CH2O)n
gibi. molecular formula, structural formula.