enclose

  1. Transitive Verb kapamak, hapsetmek.
  2. Transitive Verb sarmak, kuşatmak, çevirmek, kapatmak.
    enclose = inclose a porch with glass.
  3. Transitive Verb (aynı) zarfa koymak, ilişikte göndermek, iliştirmek, leffetmek.
    I enclose = inclose a cheque for $60 (with this letter).
  4. Transitive Verb içermek, kapsamak, ihtiva etmek.
    This letter enclose = incloses a cheque.
teklifini zarfa koymak Verb
teklifinızarfa koymak Verb
...'i tırnak içine almak Verb
(US) Br çek eklemek Verb
bir mektuba makbuz eklemek Verb
kamu arazisini özelleştirmek Verb
parantez içine almak Verb
duvarla çevrilmek