end one's days in peace

  1. Verb son günlerini sükûn içinde geçirmek