endorsement

  1. Noun doğrulama, onaylama, uygun bulma, tasdik, destek.
    The proposal for a new stadium has our endorsement = indorsement.
  2. Noun imza(lama), belge/senet vb. arkasına atılan imza.
  3. Noun aktarma, ciro.
    full endorsement = indorsement: tam ciro.
    blank endorsement = indorsement: açık ciro.
  4. Noun sigorta kapsamının değiştirilebileceği maddesi.
şartsız ciro
karşılıksız ciro
hatır cirosu Noun
getirene/hamiline ödenir: alıcının adı yazılmayıp ibraz edene ödenen çek. Noun
hatır bonosu cirosu Noun
şarta bağlı ciro
ciro borçlusu
direkt ciro
cirantaya bir görev yükleyen bir kambiyo senedine özel ciro
mahkemece veya karşılıklı güven sonucu başkasına ait mal varlığının yönetiminden veya korunmasından sorumlu olma
sahte ciro
tam ciro
genel ciro
açık ciro
beyaz ciro
bir ciroyu garanti etmek Verb
gayri nizami ciro
ciro bulamayış
ciranta sorumluluğu
ipotek cirosu Noun
ipotekli alacaklısının sigorta alacağını devri
cirosuz devredebilme
kısmi ciro
ciro etmek Verb
siyasi destekleme
politik destekleme
ürün raporu
şartlı ciro
sınırlı ciro
normal ciro
tahdit edici ciro (senedin ileride başka koşullarla ciro edilmesini yasaklayan ciro
bir belgenin ciro edilebilmesini kısıtlayıcı ciro
kısıtlayıcı ciro
tahdit edici ciro (senedin ileride başka koşullarla ciro edilmesini yasaklayan ciro
özel ciro
özel ciro (ciro edilenin , yani senedi tahsil edecek kişinin adı belirtilerek yapılan ciro
belirli bir şahsa yapılan ciro
ciro ile devretmek Verb
ciro edilebilir
(sigorta şirketi) zeyilname defteri
tahsil cirosu (bu tür ciro , senedin tahsili amacıyla , genelde bankalara yapılır
tahsil cirosu Noun
terhini ciro
açık ciro
tevkil cirosu Noun
ciro yükümlülükleri Noun
(Br) US sürücü ehliyetine yazılan ceza
kısaltılmış dava gerekçesi
bir fikrin desteklenmesi
bir belgenin arkasında yazılı şey
sigorta poliçesinin cirosu Noun
ciro provizyonu
protestodan sonra yapılan ciro
yükümlülük taşımayan ciro