endow a fund

  1. Verb bir kamu kuruluşunun işlemesi için sermaye sağlamak
  2. Verb fon tahsis etmek