enforce a judgment by execution

  1. Verb bir mahkeme kararının icra yoluyla tatbik mevkiine koymak