enforce discipline

  1. Verb disiplini zorla uygulatmak