enforce one's rights

  1. Verb haklarını kanun yoluyla kullanmak