enforcement law

  1. Noun, Law yürürlük kanunu
  2. Noun, Bankruptcy Law icra hukuku
icra hukuku Noun, Bankruptcy Law
Kolluk Kuvvetleri Tarafından Kuvvet ve Ateşli Silah Kullanılması Hakkında Temel İlkeler Proper Name, Law
Kolluk Kuvvetleri Davranış Kuralları ve Temel İlkeler Proper Name, Law
Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma,
Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme
Noun, International Law
yeni bir kanunun uygulanması
kanun tatbiki
Avrupa Birliği Kolluk Eğitimi Ajansı Proper Name, Organizations
kanunun yürürlüğe konması
yürütme
icra makamları Noun
Kolluk Direktifi Proper Name, Law
emniyet amiri
kanunu uygulayan icra memurları Noun
yasa uygulayıcıları Noun
kanun uygulayıcılar Noun, Public Administration
kanun uygulama birimleri, kolluk, kolluk kuvvetleri Noun, Law
kolluk kuvvetleri Noun, Law
kolluk Noun, Public Administration
kolluk görevlisi Noun, Public Administration
kolluk kuvvetleri görevlisi Noun, Public Administration
kolluk mensubu Noun, Public Administration
emniyet personeli Noun, Public Administration
ülkenin kanununun güçlü uygulanması