enjoy sb's confidence

  1. Verb birinin kendisine güvenini sağlamış olmak