enter a protest

  1. Verb resmen protesto çekmek
  2. Verb protesto çekmek
birini yalanlamak Verb
inkâr etmek Verb
gemideki hasar hakkında yeminli bildiri vermek Verb
senede protesto çekmek Verb
senedi protesto çekmek Verb
senedi protesto etmek Verb