enthusiast

  1. Noun coşkun/taşkın/heyecanlı/şevkli/istekli/hevesli kimse.
  2. Noun tutkun/hayran kimse, aşırı meraklı, düşkün.
    a sports enthusiast: spor meraklısı.
    He's a real
    enthusiast about wild flowers: Yabanî çiçeklere aşırı merakı vardır.