entitlement

  1. Noun, Law hak sahipliği
  2. Noun hak
  3. Noun yetki
  4. Noun salahiyet
  5. Noun ehliyet
  6. Noun hak kazanma
  7. Noun hak sahibi olma
  8. Noun hak edilen ödenek
  9. Noun tahsisat
hak ve salahiyet
hukuki hüccet
izin hakkı
izin zni hakkı
yararlanmaya ehil
izin hakkı olma
mahkemece biri hakkında tazminata ehil olduğuna karar verilmek Verb